ບົດຂຽນ ສີນລະປະ ວັນນະຄະດີ

ເຂົ້າມາອ່ານ: 8768 ຄວາມເຫັນ: 6 Printພີມ
Email to friend ອີ່ເມວລ໌ໄປໃຫ້ຫມູ່
ໄດ້ແຕ່ຄິດ........
5 ຄົນໃຫ້ຄະແນນ: 5 
    ໃຫ້ຄະແນນສີ່ງ­ທີປະ­ຫລາດໃນ­ສາ­ຖຸທົນ­ຈິດໃຈ
ຖ້າໃນ­ວຽກ­ການ­ງານ­ຮັບ­ຜິດ­ຊອບຈະ­ຫມັ້ນໃຈໃນ­ການ­ຄິດ­ການຈະ­ກະ­ທໍາ
ແຕ່ເປັນຫຍັງໃນ­ຄວາມ­ຮັກ­ກັບ­ກົງ­ກັນຂ້າມ ມີແຕ່ຄວາມວ້າວຸ້ນ­ບໍ່ຫມັ້ນໃຈຈະ­ລະ­ແວງ­ສົງໃສ ຖາມແລ້ວຖາມ­ອີກ
ຄິດແລ້ວຄິດ­ອີກ ເຫມືອນໃນເພັງ............


ຄິດວ່າເຂົາ­ຮັກເຮົາດ້ວຍ­ຄວາມສເນ່­ຫາ
ຄິດວ່າເຂົາ­ຫລົງ­ປາ­ຖນາ­ຮັກ­ຈີງ
ນັ່ງ­ນອນ­ຍັງ­ຄິດ ຄິດວ່າຍອດ­ຊາຍ
ຮັກ­ຈີງຫລືໄດ່­ສົງໃສໃຈຢູ່!?

ໄດ້ແຕ່­ຄິດ­ຄິດ­ຮັກແຕ່ເຂົາ­ຢ່າງ­ດຽວ
ໄດ້ແຕ່­ຄິດ­ຮັກແລະ­ບູຊາເຊິດ­ຊູ
ຫາກໄດ້­ນັ້ນ­ອວນອ້າຍ­ນັ້ນ­ມາ­ຄຽງ­ຄູ່
ຢູ່­ຮຽງ­ຄຽງ­ກາຍນ້ອງ­ຄົງ­ສຸຂໃຈ

ຈະ­ຮັກຫລືລໍ້­ກັນຫລີ້ນ­ສັນໄດ
ໂປດໄດ້ເອີ່ຍ­ຄໍາ­ຄໍາ­ຫມັ້ນ­ຈາກໃຈ
ແມ້ນ­ຮັກນ້ອງ­ຈິງຢ່າໄດ້­ບຽ່ງ­ບາຍ
ນ້ອງຈະ­ຖນອມ­ບໍ່ໃຫ້­ຮັກເຮົາ­ສະ­ລາຍ..............
ຮັກເຈົ້າ­ສຸດ­ຫົວໃຈມອບ­ຈາກພະ­ເອກຫລໍ່ເຫລົາເອົາການ
ໃຫ້­ຍີງ­ປີສະ­ນາເສື້ອຂຽວ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ຜູ່ຂຽນ: douangchanh
ຄະຕິ-ຄໍາຄົມ: ສະບາຍສະບາຍ ແຕ່ລັງກຽດຄວາມບໍ່ເປັນທັມ ຊື່ສັດ ຍືດຫມັ້ນໃນຫລັກແຫ່ງຄວາມຈີງ
ອາຊີບ: ຄົນທີ່ບໍ່ກຽດຄ້ານ
ງານອະດີເລກ: ຮັກງານສ້າງສັນ
ຈາກ: ໃນທີ່ຄົນໄປເຖີງ
ເມື່ອວັນທີ່: 27/06/10 01:28 AM
ປັບປຸງໃໝ່: 27/06/10 02:40 AM
ມີທັງໝົດ: 151 ເລື່ອງ ເບິ່ງບົດຂຽນທັງໝົດຂອງ douangchanh
ເບີ່ງຄວາມເຫັນແບບ:    ຕາມລໍາດັບ | ຫລ້າສຸດ | ເຫັນດ້ວຍ | ບໍ່ເຫັນດ້ວຍ
# 1 laochampa 27/06/10 01:54 AM (6 ປີ) ຈາກ: Champa Nakhorne
­ເຖີງ: douangchanh
ຂື້ນ­ພູສູງ ລົງໂຄກຄ້ອຍ ຄິດເຫັນ­ຮອຍແກວຍ່າງ ແທ້ເດ
ມັນ­ພັດຍ່າງ ກະ­ດັກ ມັນ ພັດ ຍ່າງກະ­ດໍ້ ມີຕໍໄມ້ ອະ­ແຮມ ດ້ວງເອີຍ
ນປຂ

# 2 ຫໍາປອມ 27/06/10 04:06 AM (6 ປີ) ຈາກ: ຜາຮອມ
­ເຖີງ: douangchanh
ສບດເອື້ອຍ ດວງ­ຈັນ...ມີແຕ່ເພັງມ່ວນໆ­ມາ­ຝາກເນາະ­ ຂອບໃຈເດີ້­ທີ່ ເອົາມາໃຫ້­ຟັງ........ຮັກແພງ

# 3 laoskham 27/06/10 08:45 AM (6 ປີ) ຈາກ: ເຍັຽລະມັນ.
­ເຖີງ: douangchanh
ສ.ບ.ດ. ດວງ­ຈັນ
ກ່ອນ­ອື່ນ ຂໍອະ­ໄພນໍາດວງ­ຈັນຫລາຍໆ­ .... ເພງ­ນີ້­ຈັດ­ພິເສດ ໃຫ້­ລາວຈໍາ­ປາ ແລະ­ຫໍາ­ປອມ.......ຮັກແພງ# 4 douangchanh 27/06/10 08:59 AM (6 ປີ) ຈາກ: ໃນທີ່ຄົນໄປເຖີງ
­ເຖີງ: laochampa

ອາດ­ຍາເອີຍ
ອັນວ່າເປັນ­ລາວແລ້ວ .................ຈະ­ຢູ່ໄກຫລືໄກ້.............ໃນໃຕ້ຟ້າແຜ່ນ­ດີນໄດ່
ເຮົາ­ຈ່ົງ­ພູມ ໃຈ................ສ້າງ­ພູມ­ຖານະ­ ໃຫ້...............ສົມ­ກຽດ­ນາມເຊື້ອພັນເຂົ້າ­ຫນຽວ
ເດັດ­ດຽວການກະ­ທໍາ............ໃຫ້ເດັ່ນ­ດັງ­ລືບ້ານ
ໃຫ້­ລາວເຮົາ­ຈົ່ງຫນຽວຫມັ້ນ..............ແພງເຊື້ອຊາດຕະ­ກູນເຮົາ........ເອງເດີ

ມີປີສນາ­ຈະ­ຊີ່ມ­ບອກ ເທື່ອຫນ້າກ່ອນ
ດວງ­ຈັນ

# 5 douangchanh 27/06/10 09:12 AM (6 ປີ) ຈາກ: ໃນທີ່ຄົນໄປເຖີງ
­ເຖີງ: ຫໍາ­ປອມ

ສບດ
ເອື້ອຍ­ນັ້ນເປັນ­ຜູ້­ຮັກ­ສຽງເພັງ­ຫວານໆ­ແລະ­ມີຄວາມຫມາຍ chansons d'auteurs ຈະ­ຈື່­ທໍານອງໄດ້ເກືອບ­ທຸກເພັງ
ແລະ­ກໍຮ້ອງເອງ­ກໍໄດ້ເຄີຍ­ອັດເອົາອອກໃນໃບ­ລານ­ຢູ່ ຮ້ອງເປັນ­ສີບ­ຊາວເທື່ອຈັ່ງ­ອັດໄດ້
ດຽວນີ້ເອົາອອກ­ບໍ່ໄດ້ ເພາະ­ໃບ­ລານ­ມີ ເວີເຊີນໄຫມ່
ມີຄົນຍ້ອງວ່າ­ສຽງ­ຫວານໆ­ບັດຮ້ອງເພັງ ແຕກຕ່າງ­ກັບ­ສຽງເວົ້າ­ທີ່­ຄືຂວັນຜ່າ­ຊາກ


ເອື້ອຍ­ດວງ­ຈັນ

# 6 laochampa 27/06/10 11:17 AM (6 ປີ) ຈາກ: Champa Nakhorne
­ເຖີງ: douangchanh
ຖີງ: laoskham
ສະ­ບາຍ­ດີ ນັກ­ຫົວຊາດ­ລາວນິຍົມ ປວງ­ຊົນ­ລາວ ແລະ­ ປວງ­ຊົນ­ລາວ ທຸກຝ່າຍ
ຂໍຂອບ­ອົກ­ຂອບໃຈນໍາ­ສຽງ ຈຸດ­ນຶ່ງ ຈາກ ທ່ານ ລາວຄໍາ ທິ່­ສົ່ງ­ຟາກ­ຂອງຕ້ອນ
ເປັນ­ສຽງເພັງ­ມາໃຫ້ ແລະ­ກໍຂອບໃຈ ນໍາ ດ້ວງ­ຈັນ ດວງ­ຈັນທະ­ຄາດ ທີ່ເປັນ
ເຈົ້າ­ພາບ­ຄວາມ­ບັນເທິງ ທີ່ ໃບ­ລານ ບ້ານ­ອີໄລ, ແລະ­ສຽງ­ພຽງ­ນີ້ ລາວຈໍາ­ປາ­ຂໍ
ມອບ­ຕໍ່ໃຫ້ ທ່ານ­ລາວຄໍາ ດວງ­ຈັນ ... ນັກກະ­ວີ ກູ້­ຊາດ ນັກ­ຂຽນ ເພື່ອປະ­ຊາ­ທິປະ­ໄຕ
ທັງ­ລາວ ແລະ­ ປວງ­ຊົນ­ລາວ ທຸກຝ່າຍ ທີຣັກ­ຫອມ­ຊາດ­ລາວ ແລະ­ ພິເສດ ມອບໃຫ້
ປູນ­ດໍາ ຜູ້ເປັນເຈົ້າ­ຂອງ ໃບ­ລານ ແລະ­ ທິມ­ງານ ທຸກທ່ານ ທີ່ປະ­ກອບ­ສີສັນ ໃຫ້ໃບ­ລານ
ເປັນກະ­ບອກ­ສຽງ ເພື່ອຊາດ­ລາວ ຣັກ­ສາ­ຊາດ­ລາວໄວ້­ຍືນ­ຍົງ ແລະ­ປັດເປົ່າ ຄວາມ­ອານາດ
ຂອງ­ນັກ­ຫົວໃສ ການ­ນໍາ­ລາວ ບາງ­ພວກ ທີ່ຫວັງ­ທໍາ­ລາຍ­ຊາດໃນ­ອາດີດ ແລະ­ປັດ­ຈຸບັນ
ແລະ­ ໃນ­ຄວາມ­ບັນເທິງ­ຕໍ່ໄປ ຂໍຟັງເພັງ ນຶ່ງ ອີກ­ຈຸດ­ນຶ່ງ­ອີກ ຈາກ ດວງ ຈັນ ເພັງ­ນັ້ນ­ທີ່­ມີຄວາມຫມາຍໃນ­ຄວາມເປັນ­ຊາດ
ແລະ­ຄວາມ­ຣັກ ເິເສດ ເພັງ­ນີ້ ມອບໃຫ້ ບົວສອນ ບຸຜາວັນ ແລະ­ ຈູມະ­ລີໄຊຍະ­ສອນ
ເມື່ອໄດ້­ຍິນໄດ້­ຟັງແລ້ວ ຄົງຈະ­ເຂົ້າໃຈເຖິງ­ຄວາມເປັນ ຊາດ­ລາວ ປະ­ຊາ­ຊົນ­ລາວ ແລະ­
ຫວັງສະ­ເມີວ່າ ບົວສອນ ບຸຜາວັນ ຄົງຈະ­ຈໍາອາດີດ ທີ່­ກິນເຂົ້າກົ້ນ­ບາດ ນໍາກັນ
ແລະ­ມອບໃຫ້­ທຸກ ໆ­
ນປຂ

ໜ້າ 1 ທັງໝົດ 1 1
ປະເພດບົດຂຽນ:
ເລື່ອງ   ຜູ່ຂຽນ ເຂົ້າມາອ່ານ ຫລ້າສຸດ