ກະດານຄວາມເຫັນ ສົນທະນາ ທົ່ວໄປ

ເຂົ້າມາອ່ານ: 3250 ຄວາມເຫັນ: 4 Printພີມ
Email to friend ອີ່ເມວລ໌ໄປໃຫ້ຫມູ່
ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີ ຈັດໃນອັນດັບສຸດທ້າຍ ( ສັ້ນກ່ວາໝູ່ )
 
    ໃຫ້ຄະແນນ
Raxasing 05/04/11 08:26 AM (5 ປີ)
ຈາກ: Under sky
ຄວາມເຫັນ: 4
ມີທັງໝົດ: 3 ກະທູ້


:)
ສບາຍ­ດີ ພີ່ນອ້ງ­ທັງ­ຫຼາຍ

ຜູ້ຂ້າ ຂໍນໍາເອົາ ຄວາມ­ຮູ້ຮອບ­ຕົວ ເລັກໆ­ນອ້ຍໆ­ ມາໃຫ້­ທຸກທ່ານອ່ານ ເພື່ອເພີ້ມເຕີມ­ຄວາມ­ຮູ້­ຈັກ­ກັບ­ສິ່ງ
ແວດ­ລອ້ມ­ຂອງ ມະ­ນຸສຊາ­ຕເຮົາໃນ­ທົ່ວໂລກ, ຂໍໃຫ້­ທຸກທ່ານອ່ານໃນ link ຂ້າງ­ລຸ່ມ­ນີ້. ຍີ່­ປຸ່ນ ຈີນ
ແລະ­ ເກົາ­ຫຼີ ຈັດ­ຢູ່ໃນ ອັນ­ດັບ­ສັ້ນ ທີ່­ສຸດ­ຂອງອະ­ວັຍວະ­ເພດ ຂອງ­ຜູ້­ຊາຍ.

http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9540000042637
ເບີ່ງຄວາມເຫັນແບບ:  ຕາມລໍາດັບ | ຫລ້າສຸດ | ເຫັນດ້ວຍ | ບໍ່ເຫັນດ້ວຍ
# 1 ຜູ້ມີຂົນ 05/04/11 08:48 PM (5 ປີ) ຈາກ: USA Australia
­ເຖີງ: Raxasing
ຂ້ອຍ­ຖືວ່າຍັງໂຊກ­ດີທີ່­ມາ­ຢູ່ປະ­ເທດ­ອົສຕາ­ລີ ຖ້າຍັງ­ຢູ່ເມືອງ­ລາວ ບໍ່­ຊັ້ນ­ຄົງເຊັດ­ຄັກໆ­ ເທົ່າດັກແດ້­ຈັກ­ຊິເອົາ­ຫຍັງ­ມາ­ພູມໃຈ ຄືຊິໄດ້ໄປຫາເມັຍຂະ­ຫນາດ­ປາ­ຊີວພຸ້ນລະ­ເນາະ­ ເອີເຈົ້າ­ຊ່າງເອົາ­ຂໍ້­ມູນໂລເລນີ້­ມາ­ຂາຍຫນ້າກັນເນາະ­ ເປັນເພາະ­ເຫດ­ນີ້­ບໍ່­ຜູ້­ຍີງ­ອາ­ຊີຈື່ງ­ມັກແລ່ນ­ນໍາບັກ­ດໍາບັກ­ດອນ
# 2 ecolab 05/04/11 09:48 PM (5 ປີ) ຈາກ: USA ບ້ານເຕົ່ານ້ອຍ
ສບດ ທ່ານ­ຜູ້­ມີຂົນຍ່ອມແຍ່ມ, ຜູ່­ສາວລາວແຖວບ້ານ­ມັກໄປນໍາ­ຄົນ­ວຽດ ຄັນ­ຊິໄປນໍາບ່າວສໍາ­ລີກະ­ຢ້ານ­ຮັບເສິກ­ບໍ່ໄຫວ. ເວົ້າເລື້ອງຂະ­ນາດອະ­ໄວຍະ­ເພດ ຜູ່­ຍິງ­ບາງ­ຄົນກະ­ວ່າບໍ່­ສໍາ­ຄັນ ຂໍພຽງແຕ່ວ່າມີເທັກ­ນິກ­ຮູ້­ຈັກ­ຊອກ G-spot ແລະ­ມີນໍ້າອົດ­ນໍ້າ­ທົນ­ກໍ່­ພໍແລ້ວ.
# 3 ປັນຍາສິນ 05/04/11 11:22 PM (5 ປີ) ຈາກ: USA ຢູ່ບ້ານໃບລານ,ເມືອງໃບລານ ແລະ ແຂວງໃບລານ.
­ເຖີງ: ecolab

ເວົ້າເລື້ອງ Sex ນີ້ ໃຫ້ພວກທ່ານ ໄປຖາມ John Home ເຊທ່າມ່ວງເດີ ເພາະ­ແຕ່ກ່ອນເພີ່ນເຄີຍເປັນ Porn star.ໝັງ XXX ເພີ່ນສະ­ແດງແມ່ນເລື້ອງ

Buster Gut ກັບ­ສາວ ແຫ້ລ Nigerian

ສື່ ສຸມຸນ­ທາ

# 4 ສິດພະໄຊ 06/04/11 06:20 AM (5 ປີ) ຈາກ: high island
­ເຖີງ: ecolab

ເຈົ້າ­ຮູ້­ສາເຫດ­ບໍ່ ? ການ­ທີ່­ສາວລາວແຖວບ້ານເຈົ້າມັກໄປນໍາ­ຄົນ­ວຽດ,ເພາະ­ວຽດ­ມັນ­ມີສາມ­ຫົວ. ເລື່ອງ­ວຽດ­ມີສາມ­ຫົວເວົ້າ
ກ່າວກັນ­ມາແນວນີ້: ຄາວສະ­ໄໝວຽດໃສ່­ສົ້ງຍ່າມ­ຂາຍາວຫົວຮູດ,ເພິ່ນລະ­ໄປງ່ຽວທໍາອິດ­ຮື້­ຂາ­ສົ້ງເບື້ອງຊ້າຍ­ຂື້ນ­ດຶງ­ຂອງ­ອອກ
ມາງ່ຽວໄປໄດ້­ຄາວນຶ່ງ­ຢຸດ,ກໍ້­ຂາ­ສົ້ງເບື້ອງ­ຂວາ­ຂື້ນ­ດຶງ ຂອງ­ອອກ­ມາງ່ຽວອີກໄປຄາວນຶ່ງ­ຢຸດ.ສຸດທ້າຍ­ຕູ້ດ­ຫົວສົ້ງ­ລົງ­ດຶງ ຂອງ
ອອກ­ມາງ່ຽວອີກ.ໃນເວລານັ້ນ­ຜູ່­ສາວເຫັນ­ຈຶ່ງ­ມີຄວາມສະ­ຫວາດ­ຢາກໄປນໍາວຽດ­ຄືເຈົ້າວ່າ.
ບາດ­ຜູ້­ຍິງ­ວຽດ­ຂາຍເຂົ້າ­ປຸ້ນ ຫຼື ເຂົ້າ­ປຽກ­ທີ່ຕລາດເຊົ້້າ­ສະ­ໄໝກ່ອນເວລາເຂົາ­ຈະ­ງ່ຽວຈະ­ສອດ­ມືຍູ້­ຂາ­ສົ້ງ­ຂື້ນໄປແລະ­ຈ້ອມ­ມື
ເຂົ້າໃຫ້­ມັນ­ຫົ້ງແລ້ວກໍ່ງ່ຽວມັນຈະ­ໄຫຼຕາມແຂນ­ຊອກ­ລົງ­ມາ.ຜູ້­ທີ່­ພົບເຫັນ ແຕ່­ນັ້ນ­ມາບໍ່­ຢາກ­ກິນເຄື່ອງເຂົາ­ຂາຍເລີຍ.
ໜ້າ 1 ທັງໝົດ 1 1
ກະທູ້ຄວາມເຫັນຫລ້າສຸດ: 
ເລື່ອງ   ຜູ່ຂຽນ ເຂົ້າມາອ່ານ ຫລ້າສຸດ