ບົດຂຽນ ກາບກອນ ກະວີຄໍາຄົມ

ເຂົ້າມາອ່ານ: 4718 ຄວາມເຫັນ: 14 Printພີມ
Email to friend ອີ່ເມວລ໌ໄປໃຫ້ຫມູ່
ດ້າມຂວານທໍລະຍົດປ່າ
4 ຄົນໃຫ້ຄະແນນ: 5 
    ໃຫ້ຄະແນນ
ຂວານເອີຍ! ດ້າມ­ຂອງເຈົ້າ........ເຄີຍເນົາ­ຢູ່­ດົງ­ໜາ
ບາດເຈົ້າມາ­ຢູ່ເມືອງ.................ພັດ­ມີຄົມ­ຕິດຫ້ອຍ
ເຈົ້າມາ­ຕັດ­ມາ­ຕ້ອຍ..................ດົງ­ໜາ­ປ່າໃຫ່ຍ
ຊຸມ­ໝູ່ໄມ້ຄ່າ­ລ້ານ...ເຈົ້າ­ຮານ­ລົງ­ບໍ່ເລືອກໜ້າ.....ທະ­ລາຍມ້ວນ­ມຸ່ນກະ­ຈວນ

ໄມ້ຄ່າ­ລ້ານ..........................ກະ­ຍຸງ­ດູ່­ລາຍແດງ
ຖືກເຈົ້າ­ຕັດ­ຮອນ­ລົງ................ຈົນ­ຊິໝົດ­ສາເຊື້ອ
ເປັນ­ຕໍຕິດ­ຕາມ­ພຶ້ນ.................ເຈົ້າກໍຂຸດ­ຮອນ­ກົ່ນ
ເອົາ­ໝົດໂພງ­ໝົດໂກນ.....ຈົນວ່າເຊື້ອຮາກແກ້ວ...ກໍຫາຍກ້ຽງ­ບໍ່­ສືບແນວ

ເຈົ້າມາ­ຕັດ­ບໍ່ແລ້ວ..................ຍັງ­ຊວນ­ໝູ່­ມານໍາ
ນໍາເອົາ­ຈັກສະ­ຕິນ..................ປິ່ນໃສ່­ຄໍໝູ່ຂ້ອຍ
ໄມ້­ໝູ່ນ້ອຍ...........................ຫັກ­ຮວບ­ລົງ­ໝົດ
ຍ້ອນເຈົ້າ­ຕັດ­ກົ່ນ­ຊູງ................ໝູ່­ລໍາຍາງໄມ້

ເຫລືອໃຈເດ! ດ້າມ­ຂວານນ້ອຍ.ສັງວ່າອັບ­ປີ ແທ້­ນໍ
ຊວນ­ໝູ່ໄພລີມາ....................ກົ່ນ­ຖາງ­ຊາວເຊື້ອ
ຕັດ­ບໍ່ເຫລືອຄາ­ຄ້າງ...............ຖາງ­ລົງແປນເອີດເຕີດ
ເຈົ້າກໍເກີດ­ຢູ່­ນີ້......................ສັງເຮັດໄດ້ໃຫ້ປ່າ­ຫາຍເດ­ນໍ! ດ້າມ­ຂວານເອີຍ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ຜູ່ຂຽນ: ປາກຊັນສອງສີ
ຄະຕິ-ຄໍາຄົມ: ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຖ້າບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍລ້ອມຮອບແລ້ວກໍຈະຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ
ອາຊີບ: ຄົນທຳມະດາ
ງານອະດີເລກ: ແຕ່ງກອນ, ນອນເວັນ ລົມສາວ
ຈາກ: ປາກນໍ້າຊັນ
ເມື່ອວັນທີ່: 01/06/11 10:38 AM
ມີທັງໝົດ: 547 ເລື່ອງ ເບິ່ງບົດຂຽນທັງໝົດຂອງ ປາກຊັນສອງສີ
ເບີ່ງຄວາມເຫັນແບບ:    ຕາມລໍາດັບ | ຫລ້າສຸດ | ເຫັນດ້ວຍ | ບໍ່ເຫັນດ້ວຍ
# 1 phudoy 01/06/11 10:49 PM (5 ປີ) ຈາກ: AUS ທາດພະນົມ ແຂວງນະຄອນພະນົມ
­ເຖີງ: ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ
ຂວານ­ຈີນ ຂວານ­ຫວຽດ ຂວານໄທ ຂວານ­ຍີ່­ປຸ່ນ ແມ່ນ­ຂວານ­ຈັກ­ຕັດບ່ອນໃດກະ­ກ້ຽງເອິດເຕິດ
# 2 saixelamphao 01/06/11 10:51 PM (5 ປີ) ຈາກ: USA ເໜືອລີ່ຜີ ໃຕ້ຈໍາປາສັກ
­ເຖີງ: phudoy
ເສື່ອງສະ­ຕິງ ຈັກ­ຕັດ ບໍ່ແມ່ນ­ຂວານ­ນໍ ຄັນ­ຂວານແທ້­ບໍ່­ດັບ­ດອກ ແມ່ນ­ບໍ ?
# 3 sam 01/06/11 10:56 PM (5 ປີ) ຈາກ: FRA daoungkhan
­ເຖີງ: ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ
ກອນມ່ວນຫລາຍ­ຕູ້ ແມ່ນ­ຄວາມເຈົ້າ­ຫັ່ນລະ­
ຊ່ວຍ­ກັນ­ຮັກ­ສາ­ທັມ­ຊາດ ທິວທັດ­ທີ່ແສນ­ງາມບ້ານເຮົາເດີ
ແຊມ
# 4 ໄມ້ຈັນ 01/06/11 11:07 PM (5 ປີ) ຈາກ: USA ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
­ເຖີງ: ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ
ກໍາເອີຍ­ກໍາ ເຈົ້າ­ຜູ້­ກໍາແກ່ນດ້າມ ຂວານໃຫຍ່­ຟັນ­ພົງ(ໄພ)
ສັງວ່າມາ­ທໍາກໍາ ໃສ່­ດິນແດນ­ພື້ນ
ມວນ­ໝູ່­ສັດ­ອາໄສຊົ້ນ ໂຄນ­ກໍໄມ້ປ່າ
ທັງ­ຕາ­ສີຕາ­ສາ ມວນປະ­ຊາ­ພີ່ນ້ອງ
ຜອງເຊື້ອກໍຮັບ­ກໍາ ເຈົ້ານໍ
# 5 khatao 02/06/11 01:51 AM (5 ປີ) ຈາກ: FRA Warsaw-Poland
­ເຖີງ: ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ

ບໍ່ແມ່ນ­ຂວານ­ຕິທ່ານ­ມາ­ຕັດໄມ້­ດູ່
ແຕ່ແມ່ນ­ຜູ່­ມີອິດ­ທິພົນເຂດ­ນັ້ນ­ພາກັນໂຫ້ແຫກ­ດົງ.
ຂົງໃດ­ນາຍ­ພົນແຈ້ງແປງ­ທາງເຂົ້າ­ປ່າ
ຂົງເຂດ­ນັ້ນ­ຫາໄມ້ແກ້ງ­ກົ້ນ­ບໍ່­ມີ!!ແທ້ແຫຼ້ວ!
# 6 ລູກຊາຍເມືອງຄໍາ 02/06/11 05:43 AM (5 ປີ) ຈາກ: ປະເທດລາວ
­ເຖີງ: ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ
ຄືມາແລວດຽວແທ້­ອາດ­ຍາເອີຍ...ຮາໆ­ໆ­ໆ­ ໃຫ້ຄະ­ແນນຫ້າ­ລະ­ເນີ
# 7 bukkhouay 02/06/11 05:49 AM (5 ປີ) ຈາກ: not
­ເຖີງ: ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ
ຕິຫຍັງດ້າມ­ຂວານ­ຫັ້ນ ຄວນ­ຕໍານິຄົນ­ພູ້ນ ມ່ວນຫລາຍ­ຮັກແພງ ບຄ
# 8 ໄທທົ່ງ 02/06/11 02:03 PM (5 ປີ) ຈາກ: ເມກາບ້ານເພີ່ນ
­ເຖີງ: ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ
ສະ­ບາຍ­ດີ ທ່ານ­ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ
ກອນທ່ານ­ມີຄວາມຫມາຍ­ດີ ພວກເພີ່ນ­ພາກັນ­ຕັ້ງໂຮງ­ງານເຮັດ­ຂວານ­ຂາຍ­ຫຼາຍເນາະ­
ປ່າໄມ້ບ້ານເຮົາ­ຈີ່ງແປນເອີດເຕີດ­ຫົມດເນາະ­ ເພາະ­ຂວານ­ຫຼາຍໄມ້ນ້ອຍໄມ້ໃຫ່ຍ­ຕາຍ­ຫົມດ
ຂອ້ຍ­ມີນອ້ງເຂີຍໄທປາກ­ຊັນເດີ້ທ່ານ­ປາກ­ຊັນ ທັງ­ສອງ­ຄົນຂະ­ເຈົ້າເປັນ­ໝໍພະ­ຍາບານ ຢູ່ເມືອງ
ປາກ­ຊັນ­ຫັ້ນແລ້ວ ຖ້າໄດ້ເມືອຢາມບ້ານ­ສີໃປຢາມຂະ­ເຈົ້າ­ທີ່­ປາກ­ຊັນ
ຮັກແພງ
ທທ
# 9 ຂຽດຂາຄໍາ 02/06/11 03:43 PM (5 ປີ) ຈາກ: USA Rockingham, NC
­ເຖີງ: ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ
ສະ­ບາຍ­ດີ,
ຫຼາຍ­ຄົນ­ຕັດ ຫຼາຍ­ຄົນແຕ່ງ
ຫຼາຍ­ຄົນແບ່ງ ຫຼາຍ­ຄົນເຕືອນ
ຫຼາຍ­ຄົນທ້ວງ ພວກ­ຄົນເຖື່ອນ
ຍັງ­ບໍ່ເອື້ອນ ເໝືອນ­ຝົນ­ລິນ!
ເກັ່ງ­ຫຼາຍ!
# 10 the rain 02/06/11 04:46 PM (5 ປີ) ຈາກ: USA
­ເຖີງ: ປາກ­ຊັນ­ສອງ­ສີ
ຄັກໆ­ ມີຄວາມ­ໝາຍ­ດີ ດ້າມ­ຂວານ­ທໍຣະ­ຍົດ­ຫວາ ? ຫຼືຄົນ ຮາາາ
ຮັກແພງ
ສາຍ­ຝົນ
ໜ້າ 1 ທັງໝົດ 2 1 2 > >>
ປະເພດບົດຂຽນ:
ເລື່ອງ   ຜູ່ຂຽນ ເຂົ້າມາອ່ານ ຫລ້າສຸດ  
   
ເລື່ອງ   ເຂົ້າມາອ່ານ ຄວາມເຫັນ ຫລ້າສຸດ  
­ເພຶ່ອນສະ­ໜິດ ກັບ ຍາດ­ມິດ­ທີ່ໃກ້   37 0 ປາກຊັນສອງສີ 1 ວັນ
ການພະນັນມີແຕ່ໄດ້   177 0 ປາກຊັນສອງສີ 16 ວັນ
ອາກາດລະດູຮ້ອນ   210 0 ປາກຊັນສອງສີ 21 ວັນ
ເຂົ້າເຂດລະດູຝົນ   201 0 ປາກຊັນສອງສີ 29 ວັນ
ຫລັງ­ຈາກ­ປີໃໝ່   170 0 ປາກຊັນສອງສີ 1 ເດືອນ
ສະບາຍດີ ປີໃໝ່ 2559   240 0 ປາກຊັນສອງສີ 1 ເດືອນ
ບຸນມະໂຫລານ ສັງສິນໄຊ   341 1 ສາມກ້ອນເສົ້າ 1 ເດືອນ
ສິນໄຊປອມ   241 0 ປາກຊັນສອງສີ 2 ເດືອນ
ຮ່ວມກົ່ງຄັນສອນ   702 0 ປາກຊັນສອງສີ 2 ເດືອນ
ຍາມແລ້ງທີ່ຖິ່ນນາ   663 0 ປາກຊັນສອງສີ 2 ເດືອນ
ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ   718 0 ປາກຊັນສອງສີ 2 ເດືອນ
ສິດ­ຂອງເຮົາມາແລ້ວ   803 0 ປາກຊັນສອງສີ 2 ເດືອນ
ົຫົວໂຄຍຄູນ   1067 10 ປາກຊັນສອງສີ 3 ເດືອນ
ເວລາ   1006 0 ປາກຊັນສອງສີ 3 ເດືອນ
່ຢ່າແລກຄ່າກິ່ນກາຍພຽງກິ່ນດອກກຸຫລາບ   953 0 ປາກຊັນສອງສີ 3 ເດືອນ