ບົດຂຽນ ກາບກອນ ກະວີຄໍາຄົມ

ເຂົ້າມາອ່ານ: 2787 ຄວາມເຫັນ: 1 Printພີມ
Email to friend ອີ່ເມວລ໌ໄປໃຫ້ຫມູ່
Lao song: ປາແດກກົ້ນໄຫ - ກ. ວິເສດ
2 ຄົນໃຫ້ຄະແນນ: 3 
    ໃຫ້ຄະແນນ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ຜູ່ຂຽນ: ຜົວ
ຄະຕິ-ຄໍາຄົມ: I have a simple philosophy: Fill what's empty; Empty what's full; Scratch where it itches
ອາຊີບ: make money
ງານອະດີເລກ: chat with angel
ຈາກ: USA Vientiane
ເມື່ອວັນທີ່: 12/05/11 08:42 AM
ມີທັງໝົດ: 9 ເລື່ອງ ເບິ່ງບົດຂຽນທັງໝົດຂອງ ຜົວ
ເບີ່ງຄວາມເຫັນແບບ:    ຕາມລໍາດັບ | ຫລ້າສຸດ | ເຫັນດ້ວຍ | ບໍ່ເຫັນດ້ວຍ
# 1 phudoy 12/05/11 09:25 AM (4 ປີ) ຈາກ: AUS ທາດພະນົມ ແຂວງນະຄອນພະນົມ
­ເຖີງ: koodnoi50kg
ປາາາາາາາາາ ຂ້ອຍ­ມັກຫລາຍເພງ­ປາແດກ­ກົ້ນໄຫນີ້ ກິນ­ປາແດກ­ກົ້ນໄຫນີ້ແຊບຫລາຍ
ໜ້າ 1 ທັງໝົດ 1 1
ປະເພດບົດຂຽນ:
ເລື່ອງ   ຜູ່ຂຽນ ເຂົ້າມາອ່ານ ຫລ້າສຸດ  
   
ເລື່ອງ   ເຂົ້າມາອ່ານ ຄວາມເຫັນ ຫລ້າສຸດ  
lao-dong-duang (Poona)   2780 0 ຜົວ 4 ປີ
sa-van-na-khia-ban-hao   3017 1 ກູດນ້ອຍ100ໂລ 4 ປີ
sie-kie-dan-chom-pa   2676 0 ຜົວ 4 ປີ
giew-sao-khiam-ngium   3221 2 ກູດນ້ອຍ100ໂລ 4 ປີ
ChaoKorLao ເຈົ້າກໍລາວ   2766 1 ກູດນ້ອຍ100ໂລ 4 ປີ
jumpa M lao ຈໍາປາເມືອງລາວ   2682 0 ຜົວ 4 ປີ
Park Khon ປາກຄົນ   2820 1 ກູດນ້ອຍ100ໂລ 4 ປີ
ຮັກເຈົ້າສຸດຫົວໃຈ   3184 2 ກູດນ້ອຍ100ໂລ 4 ປີ