ບົດຂຽນ ກາບກອນ ກະວີຄໍາຄົມ

ເຂົ້າມາອ່ານ: 3901 ຄວາມເຫັນ: 2 Printພີມ
Email to friend ອີ່ເມວລ໌ໄປໃຫ້ຫມູ່
ອາຫານ ເມືອງລາວ
 
    ໃຫ້ຄະແນນ
ຫລານ­ດາວຊິເຫລົ່າໃຫ້­ທຸກທ້ານ..................ທີ່­ມາອ່ານ­ຄໍາກອນ
ອາ­ຫານ­ລາວຂອງເຮົາ....................ແຊບລຫາຍ­ມີຫລາຍ­ລົ້ນ
ນັບ­ທັງ­ຈົນ­ບໍ່ພຊແລ້ວ...............ມີຫລາຍແນວຫລາ­ຫລາກ
ອາ­ຫານ­ລາວທີ່ແຊບ­ຊອ້ຍ................ນັບເປັນ­ຮອ້ຍທ່ານເອີຍ

ລາບ­ປາ ແລະ­ ຕົ້ມ­ກອ້ຍ.........................ປາ­ພອນໄຫຍ່ເດືອນ­ຫົກ
ແກງ­ກົກ­ຜັກ­ຂາວລາວ..............ກະ­ຖິນແກງ­ນໍ່ໄມ້
ຜັກຂະ­ແຍງ­ຫອມ­ປອ້ມ..................ມາກິນ­ກັບ­ນາມ­ປົ່ນ
ຜັກຂະ­ຍ່າ­ຫມູ່­ນີ້..................ເຫັດກະ­ດ້າງ­ຊຸບ­ນົວ

ນັບແຕ່ເດືອນ­ສິບ­ສອງ...............ຍາມ­ນານີ້­ຫາບເຂົ້າ
ມີປາເຕົາມາ­ປົ່ນ.................ປາແດກ­ຊິວຕອ່ນ­ນອ້ຍ
ຜັກ­ກາດ­ຕົ້ນ­ຫົ່ມ­ດອງ....................ແຈ່ງ­ບອງແມງ­ດານັ້ນ
ກິນ­ກັບ­ນາມ­ຜັກ­ກາດໄຫຍ່..................ໄບ­ຂຽວງາມຫມູ່­ບົ້ງ.ຕໍາແຕ່ງ­ນັ້ນ­ຖົ່ວດີ

ມີຫມາກ­ຖົ່ວຕໍາແລ້ວ..................ແນວຫມາກແຕງ­ຕໍາ­ລົງ­ຕື່ມ
ປາແດກ­ຂາວກະ­ປູນາວ.....................ຜັກກະ­ເດົາ­ຫມູ້­ນີ້­ມາແລ້ວຄອ່ຍ­ກິນ
ມີກົບ­ຕົ້ມເປັນ­ກອ່ນ.................ຍັດ­ອົ່ວໄສ່­ສີໄຄ
ຫອຍ­ຕາແດງ­ຕີໄລ................ແກງເຂົ້າເບືອ ຕາເວັນ­ຄອ້ຍ

ຍາມເມື່ອດີນ­ຈຽງ­ນີ້...............ຕົ້ມ­ປາດີແມ່ນ­ຄໍ່
ຫມາກ­ຂາມແກ່ເປັນ­ປອ້ງ................ນໍ່ດອງ­ນັ້ນ­ສົ້ມ­ປີ້ງເຂັງ ແທ້­ນາ
ມີປາ­ຕອງ­ຂາວລ້ໍາ...............ລາບ­ລົງໃນ­ຊີ້ນ­ຕອ່ນໄຫຍ່
ໄບ­ສີໄຄພວກ­ນີ້...............ມາ­ຕົ້ມໃສ່­ນໍາ

ບາມເດືອນ­ສາມ­ສີ່­ນີ້...............ບຸນພະ­ເວດ­ຕອງ­ມີດີ
ມ່າເພ້ຍ­ຕາມປະ­ເພ....................ມອດ­ຊິວັງ­ຄວຍ­ຕູ້
ງົວຂາວດໍາ­ຕັບ­ກອ້ນ..................ຕາຍ­ຍາມເດືອນ­ສີ່
ຫາ­ຜັກຫມີ່­ຊິລາບ­ກອ້ຍ...................ຊອຍ­ນັ້ນວ່າແຈ່ວບີ


ເດືອນຫ້າ­ຟ້າແຫ້ງແລ້ງ.................ຫມາກແຕງ­ລົງ­ນໍາ­ທ່າ
ຫາ­ປາຍາມນ້ໍາ­ຂ້ອນ..............ວັງກ້ວງ­ຂົວທາມ­ນັ້ນ ກ້ວງ­ມີ
ມີຫມູ່ໃຂ່ແດງ­ຕົ້ນ...............ຕາມ­ຕົ້ນ­ຫວ້າ­ຫມາກໄຫຍ່
ປາ­ສອ້ຍ­ຂາວມອງ­ທຸ່ມ­ຊົ້ນ.....................ມາ­ລາບ­ນັ້ນ­ສູ່ສ່ຽວກິນ

ເດືອນ­ຫົກ­ຍາມ­ຕົກກ້າ.......................ຫາກົບ­ຈັບ­ອື່ງ
ມາ­ຕົ້ມແກງ ແລະ­ ຊົ້ວ...................ຫມາກ­ຂາມ­ນອ້ຍ ຢູ່­ນາ
ຫາ­ຫມູ່ຮວກໄລ່ສອ້ນ.................ຊິວເປັນ­ຫໍ່ຫມົກ­ຫອມ
ຕົ້ມໄກ່ໄຂ່­ມານອນ­ດອມ..............ຜູ້ເຝົ້ານາຍາມກ້າ

ຫາ­ຕັກແຕນ­ມາ­ຂົ້ວ.................ຫມາກ­ຂາມ­ນາມແຈ່ວຍຸກໃຫມ່
ຕົ້ມໄກ່­ຂາດ­ຜັກ­ບົ່ວຫມູ່­ນີ້...............ບໍ່­ມີແລ້ວວ່າ­ຊິນົວ ແທ້­ນາ
ຍາມ­ຕົກ­ລົງ­ມືດໍາກ້າ..................ຫມ­ກາມ່ວງ­ມານ­ດາ
ເພີ່ນ­ມາເຣັດເປັນແຜ່ນ....................ກັບ­ມາບ່າຍ­ປັ້ນເຂົ້າ

ຄືມາແຊບທ່ານເອີຍ..............ໃຜເຄີຍ­ກິນ­ປານັ້ນ
ບົວຫລວງ­ມາ­ພັນໃສ່...................ຕົ້ມ­ປາໃສ່ໄຂ່ແດງ­ນັ້ນ ມັນແທ້ວ່ານາ
ຍາມ­ບຸນໃນເດ­ອືນຫ້າ.............ປີໃຫມ່­ຍາມ­ສັງ­ຂານ­ລົງ
ພາກັນ­ມາແກງ­ຜັກ ....................ປາ­ຫນູຍອນໃສ່ເຂືອສົ້ມ

ແກງ­ປາ­ທີ່­ມັນແຫງ............ເປັນແຕະ­ງາມໃສ່ຄ່າ
ເຫັດເຜາະ­ຫມູ່ລະ­ໂງກ...............ຊົດນ້ໍາໂກກແຊບບ່າວນາ
ຫາເຫັດ­ຫວນ ແລະ­ ຂົມ....................ອົມຫມູ່ມວນຫມາກ­ຄໍ້
ສົ້ມ­ມໍທ່ານ­ກໍາ­ລັງ­ມັນ.................ເດຶອນ­ສິບ­ສອງ­ລາບ­ປາ­ຊິວ

ມິຜັກ­ຕິ້ວຜັກໂຍນຫ້າງ.....................ຫນື້ງ­ກັບ­ປາແຈ່ວຄູ້ໄມ່
ຜັກ­ຊູຕົ້ມໃຫ້­ສຸກ...................ກັບກະ­ປຸກ­ປາແດກ
ແປກໄມ້­ຂື້ນ­ພູສູງ.....................ຂາດສະ­ເມັກຫມູ່­ນີ້
ຜັກ­ດີແລ້ວແນວໄມ້.....................ໄກ່­ຕົ້ມແຊບ­ບໍ່­ທັນ ທ່ານເອີຍ


ມີກະ­ທຽມ­ຫອມ­ປອ້ມ....................ອາ­ຫານ­ລາວມີຫລາຍແທ້
ພັນລພນາບໍ່ຫມົດງ່າຍ................ຂໍບົດ­ລົງ­ບັ້ນທ້າຍ
ເຂົ້າ­ປຸ້ນເສັ້ນນ້ໍາ­ຄ່າ­ປາ.................ນີ້ລະ­ອາ­ຫານບ້ານ
ຊາວລາວເພີ່ນໃດ້ກ່າວ...................ຍາວໄປຫລາຍ­ກົ່ວນີ້ ຄິດ­ບໍ່­ພໍ້ ຊິອ່ວຍ­ລົງ ກອ່ນເດີ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ຜູ່ຂຽນ: daokoufa
ອາຊີບ: ນັກລ້າເສືອໂຄ່ງ
ງານອະດີເລກ: ມີແຕ່ນອນກັບແມ່ຮ້າຍ
ຈາກ: ລາວ
ເມື່ອວັນທີ່: 15/11/07 01:36 AM
ມີທັງໝົດ: 9 ເລື່ອງ ເບິ່ງບົດຂຽນທັງໝົດຂອງ daokoufa
ເບີ່ງຄວາມເຫັນແບບ:    ຕາມລໍາດັບ | ຫລ້າສຸດ | ເຫັນດ້ວຍ | ບໍ່ເຫັນດ້ວຍ
# 1 ທັມມະທາຣາ 15/11/07 06:12 AM (9 ປີ) ຈາກ: ເມືອງຈໍາປາສັກ
­ເຖິງ: daokoufa

ຄືບໍ່­ມີໜຶ້ງ­ປາໃສ່­ຜັກ­ຍັນຫ້າງ, ໃສ່­ຜັກ­ຕໍານິນ, ດອກແຄຂາວ ຫລັງ­ຈາກ­ນັ້ນ­ກໍ່ເຮັດຈ່ຽວແຊບໆ­ ເວົ້າແລ້ວຄິດ­ຮອດບ້ານ.
# 2 daokoufa 15/11/07 07:10 AM (9 ປີ) ຈາກ: ລາວ
­ເຖິງ: Devaking
ຂອບໃຈທ່ານຫລາຍ ໆ­ໆ­ໆ­ ເພາະ­ ມັນກະ­ຄິດ ບໍ່­ທັນ ລືມໄປ ນໍາ­ລາບ ນໍາກອ້ຍ ນີ້ລະ­ ນໍເດັກ ນອ້ຍ ຍຸກ ໄອທີ

ຮັກແພງ ຂອບໃຈ ນໍາ­ຫລາຍ
ໜ້າ 1 ທັງໝົດ 1 1
ປະເພດບົດຂຽນ:
ເລື່ອງ   ຜູ່ຂຽນ ເຂົ້າມາອ່ານ ຫລ້າສຸດ  
   
ເລື່ອງ   ເຂົ້າມາອ່ານ ຄວາມເຫັນ ຫລ້າສຸດ  
ສຽງແຄນລາວ   3019 0 daokoufa 9 ປີ
ກ່ຽວເຂົ້າ ຍາມຫນາວ   2841 0 daokoufa 9 ປີ
ຫນຸ່ມລາວ   3144 2 daokoufa 9 ປີ
ຄົນຂາດພໍ່ແມ່   2752 0 daokoufa 9 ປີ
ຢ່າແຍກທາງ ພໍ່ກັບແມ່   2596 0 daokoufa 9 ປີ
ຫອມດອກ ຈໍາປາ   2851 0 daokoufa 9 ປີ
ເຂົ້າໃຈຜິດທາງພາສາ   2871 0 daokoufa 9 ປີ
ມັນມາຈາກໃສຄວມຮັກ   2934 0 daokoufa 9 ປີ