ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ໃບລານ

ໄຊຕ໌ບລັອກ ທີ່ໂພສໃໝ່ ຫລ້າສຸດ

 
Posted: 5/7/2015
Posted: 3/7/2015
­ເຣື່ອງ­ອົງ­ຄຸລີມາ­ລມີໃນ­ປຶ້ມ­ພຸທທວັຈນະ­ບໍ?
ບໍ່ແມ່ນ­ຜີດິບ Vampire
ຍາງ­ຈົງ­ກົມໂຊ ນັ່ງສະ­ມາ­ທິໂຊເພື່ອຢາກໃຫ້ເຂົາຍົກຍ້ອງຕ້ອງ­ອາບັດ­ທຸກ­ກົດ
ທັມມະ­ຂອງ­ພຸດທະ­ເຂົ້າໃຈໄດ້­ຍາກ ປະ­ຕິບັດໄດ້­ຍາກ ແສນ­ກັປພຸ້ນ­ຈຶ່ງຈະ­ຫຼຸດ­ພົ້ນ!!
ທໍານຽມປະ­ເພນີການລ້າງກະ­ດູກ­ຂອງ­ຜູ້­ຕາຍ ພຣະ­ພຸດທະ­ເຈົ້າບອກວ່າເປັນ­ທໍານຽມປະ­ເພນີທີ່­ບໍ່­ດີ
Posted: 18/6/2015
Posted: 8/6/2015
Posted: 2/6/2015
Posted: 11/5/2015

ສະມາຊິກ ທີ່ໂພສໃໝ່ ຫລ້າສຸດ